Haiwan purba ditemui masih hidup setelah 24,000 tahun membeku di Siberia

Para sa.intis Rusia menemui haiwan itu dalam inti tan.ah beku yang diekstrak dari lapisan ais di Sungai Alayeza, Arktik Rusia, menggunakan rig pengg.erudian. Setelah dicairkan, ia dapat mem.biak secara ase.ksual walaupun telah menghabiskan ribuan tahun dalam keadaan beku, suatu keadaan yang dikenali sebagai crytobiosis.

Penyelidikan sebelu.mnya mengatakan bahawa haiwan mikro ini dapat bertahan hid.up dalam keadaan beku sehingga 10 tahun. Tetapi kajian terbaru, yang diterbitkan dalam Current Biology pada 07 Jun 2021, Isnin lalu, menunj.ukkan bahawa haiwan itu dapat bertahan selama rib.uan tahun atau bahkan selama-lamanya.

“Lapo.ran kami adalah buk.ti paling sukar setakat ini bahawa haiwan mul.tisel dapat dibekukan dan disimpan seperti itu selama ribuan tahun dan kemudian hidup kembali,” kata Stas Malavin, seorang penye.lidik dari Institute of Physico.chemical and Biol.ogical Prob.lems in Soil Science.

Dalam kajian terbaru itu, para penyel.idik Rusia menggunakan rad.iocarbon untuk menentukan bahawa ma.khluk yang mereka temui dari permafrost berusia sekitar 24,000 tahun. Dia mengatakan lebih banyak penyelidikan diperlukan untuk melihat bagaimana haiwan yang membeku ribuan tahun kembali hid.up.

Walaupun tidak semua r.otifer bertahan dalam proses pembekuan, penyelidikan menunju.kkan bahawa haiwan itu memiliki beberapa mekanisme yang dapat melindungi sel dan organ mereka dari bahaya pada suhu yang sangat rendah.

Para saintis dalam kajian itu, turut menempatkan puluhan mamalia yang telah lama m.ati tetapi terpelihara dengan baik, termasuk ber.uang gua dan raksasa yang telah pu.nah yang juga telah digali dari lapisan ais, untuk memeriksa pr.osesnya.

Sebelum ini, terdapat laporan mengenai orga.nisma multisel yang hid.up kembali setelah beribu-ribu tahun membeku. Cacing nematode telah dihidupkan kembali dari lapisan ais ditemui di timur laut Siberia, dalam sedimen yang berusia lebih dari 30,000 tahun. Sumber: BBC Indonesia/infomalaysiatrending

Sa.intis Jepun menghidupkan mi.kroba berusia 100 juta tahun

Organis.ma kecil ini bertahan di dasar laut Pasifik Selatan – dalam sedim.en yang kekurangan nutrien, tetapi mempunyai cukup oksigen untuk membolehkan mereka hidup.

Mikroba adalah antara organis.ma termud.ah di dunia, dan ada yang boleh hid.up di persekitaran yang ekstrem, di mana bentuk kehidupan yang lebih maju tidak dapat bertahan.

Setelah diinkubasi oleh saintis, mikroba mula makan dan me.mbiak.
Penyelidika.n ini diketuai oleh Badan Jepun untuk Sains dan Teknologi Laut-Bumi dan diterbitkan dalam jurnal Nature Communications.

“Ketika saya menju.mpainya, saya pertama kali meragui sama ada penemuan itu berasal dari kesilapan atau kegagalan dalam percubaan,” kata penulis utama Yuki Morono kepada AFP.

“Kami sekarang tahu bahawa tidak ada batasan usia untuk [organisma di] biosfer bawah laut”.

Profesor dan penga.rang bersama laporan Steven D’Hondt, dari University of Rhode Island, mengatakan mikroba berasal dari sampel tertua yang diambil dari dasar laut.

“Di sedimen tert.ua yang kita latih, dengan makanan paling sedikit, masih ada organisma hidup, dan mereka boleh bangun, tumbuh, dan membiak,” katanya.

Kajian terdah.ulu telah menunjukkan bagaimana bak.teria dapat bertahan di tempat yang melampau, termasuk di sekitar lubang bawah air tanpa ok.sigen.

Morono menga.takan penemuan baru menunjukkan bahawa beberapa struktur hidup paling sederhana di Bumi “tidak mempunyai konsep usia”.

artikel berkaitan: Ilmuwan tem.ukan mikroba yang ‘sepenuhnya hentikan’ malaria

Kumpulan peny.elidik di Kenya dan UK mengatakan penemuan itu mempunyai “pote.nsi besar” untuk mengawal ma.laria.

Mala.ria disebarkan oleh gigi.tan nyamuk yang dijang.kiti, jadi melindungi serangga tersebut dapat melind.ungi manusia juga.

Para penyelidik kini menyi.asat sama ada mereka dapat melep.askan nyamuk yang dijang.kiti mikroba ke alam liar, atau menggunakan spora untuk me.nekan ma.laria.

Mik.roba apa ini?

Mi.kroba penyekat ma.laria, Micros.poridia MB, ditemui oleh para sai.ntis semasa mereka meng.kaji nyamuk di tepi Tasik Victoria, Kenya. Mikroba hidup di usus dan kema.luan serangga ini.

Pada nya.muk yang membawa Micro.sporidia, para penyel.idik tidak dapat menemui par.asit mala.ria. Dan ek.sperimen makmal, yang diterbitkan dalam Nature Communications, menges.ahkan mi.kroba memberikan perlindungan terhadap nyamuk..

Mikros.poridia terg.olong dalam kategori ku.lat, atau sekurang-kurangnya berkait rapat dengan spesies tersebut, dan kebanyakannya adalah parasit.

Walau bagai.manapun, spesies baru ini mungkin bermanfaat bagi nyamuk dan secara semula jadi terdapat di sekitar 5% serangga yang dikaji.

Sebe.rapa besar penemuannya?

“Data yang kami temui setakat ini adalah 100% menyekat [malaria], ini adalah bl.ok besar terh.adap malaria,” kata Dr Jeremy Herren, dari Pusat Antarabangsa untuk Fisi.ologi dan Ekolo.gi Ser.angga di Kenya, kepada BBC.

Dia menambahkan: “Ini akan menjadi kej.utan. Saya rasa orang akan menganggapnya sebagai kejayaan besar.”

Lebih daripada 400,000 orang m.ati akibat malaria setiap tahun, kebanyakan mereka kanak-k.anak di bawah usia lima tahun.

Penggunaan kelambu dan penyemburan rumah dengan racun serangga telah menjadi langkah pence.gahan terhadap malaria. Namun, disep.akati secara meluas baha.wa alat baru diperlukan untuk menga.tasi malaria..

Getty Images
Penggunaan kelam.bu dan penye.mburan rumah dengan rac.un serangga telah menjadi langkah pence.gahan terhadap malaria.
Bagaimana mikrob menghen.tikan malaria?

Perincian mengenai perkara ini masih perlu diteliti.

Tetapi Microsporidia MB dapat menjadi faktor utama dalam memperkuat sistem imun nyamuk, menjadikannya lebih baik untuk melawan jangkitan.

Atau kehadi.ran mikroba pada serangga dapat memberi pengaruh besar pada metabolisme nyamuk, menjadikannya tidak ramah terhadap parasit malaria.

Jangkitan mikrosporidia MB nampaknya sepa.njang h.ayat. Ekspe.rimen menunjukkan bahawa mereka menjadi lebih kuat, jadi kesan peny.ekat mala.ria akan bertahan lebih lama.

Bilakah mik.rob ini boleh digunakan untuk melawan mal.aria?..

Sekurang-kur.angnya 40% nyamuk di suatu ka.wasan mesti dijan.gkiti Microsp.oridia untuk mewujudkan perlindungan yang signifikan terhadap malaria.

Mikr.oba dapat menular di antara ny.amuk dew.asa dan juga ditularkan dari betina ke keturunan.

Oleh itu, penyelidik sedang menyiasat dua strategi utama untuk meningkatkan jumlah nyamuk yang dija.ngkiti.

Mikrosporidia membentuk spora yang da.pat dilepaskan secara beramai-ramai untuk menjan.gkiti nya.muk
Nyamuk jan.tan (yang tidak mengg.igit) boleh dijangkiti di makm.al dan dilepaskan ke alam liar unt.uk menjan.gkiti beti.na ketika mereka melakukan hubu.ngan sek.s
“Ini adalah penemu.an baru. Kami sangat gem.bira akan potensinya dari segi kawal.an malaria. Ini memili.ki potensi besar,” kata Prof Steven Sinkins, dari MRC-University of Glasgow Center for Virus Resear.ch, kepada BBC.

Konsep kawalan penyakit menggun.akan mikrob ini belum per.nah terjadi sebelumnya. Seje.nis bakt.eria yang disebut Wolbac.hia telah terbu.kti menyuk.arkan nyamuk untuk menye.barkan demam den.ggi dalam eksper.imen dunia nyata.

Apa yang berlaku kemudian?

Para sain.tis perlu memahami penye.baran mikrob, jadi mereka mera.ncang untuk melak.ukan lebih banyak ujian di Kenya.

Walau bagaimanapun, pendekatan ini agak tidak kontroversial kerana spesies ini telah dijumpai pada nyamuk liar dan tidak memperkenalkan sesuatu yang baru.

Ia juga tidak akan mem.bunuh nyamuk, jadi tidak akan me.mberi kesan kepada ekos.istem yang berga.ntung kepada mereka untuk mak.anan.

Ini adalah sebaha.gian daripada stra.tegi lain seperti k.ulat pem.bunuh yang hampir dapat memusn.ahkan pop.ulasi nyamuk dalam beberapa minggu.
sumber:BBC Indonesia

Jom Like Page Kami Juga Di Facebook Borak La Apa Pon

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih Kerana support kami! Thank You!

PERHATIAN:
Pihak admin tidak akan bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantau segala komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Sekian terima kasih.

Anda boleh baca juga kisah-kisah lain yang menarik dan menghiburkan di bawah iniyang dikongsikan seperti berikut: